Historik

Vår historia börjar 1862 när målarmästaren J A Stillström grundar företaget. Det blev snabbt en väl ansedd målerirörelse med cirka 25 anställda.
År 1979 startade en ny epok. Nya lokaler byggdes i Hackefors och verksamheten utökades med en ytbehandlingsanläggning som idag är Stillströms Ytbehandling AB.
Vår satsning på hög kvalitet har visat sig vara ett framgångsrecept och vi har idag flera av Sveriges ledande industrier som återkommande kunder.